Manninen & Luotola: Joukkoliikenteen palvelutasopäätökset olisi pitänyt tehdä jo

Oulun joukkoliikenteessä on meneillään positiivinen kierre. Koronapandemiaa edeltävät joukkoliikenteen matkustajamäärät ovat palanneet lähes ennalleen ja useat bussivuorot ovat jo nyt täynnä. Siksi tarvitsemme kipeästi uusia vuoroja ruuhkaisille reiteille sekä uusille työpaikka- ja asuinalueille. On arvovalinta, annammeko positiivisen kierteen jatkua vai haluammeko tarkoituksella ylläpitää mainettamme huonosti toimivan joukkoliikenteen kaupunkina. 

Pitko & Manninen: Ihmiset elä­vöit­tä­vät Oulun kes­kus­tan, eivät au­to­pai­kat – Ki­vi­sy­dä­men laa­jen­ta­mi­sen sijaan in­ves­toin­nit on suun­nat­ta­va ka­tu­ta­soon

On hyvä, että keskustelu keskustan vetovoimaisuudesta on pinnalla. Ihmettelemme kuitenkin, miksi keskustelu pyörii niin paljon autopaikkojen ympärillä, ihan kuin eläisimme vuosikymmenien takaisessa maailmassa. Kaupunkikehittämiseen Oulussa tarvitaan rohkeutta ja...